دکتر مسعود زحمتکش

۱۸مهر
حفظ جان و سلامتی مردم در مراسم تشییع پیکر استاد شجریان اولویت اصلی قرار گیرد
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد:

حفظ جان و سلامتی مردم در مراسم تشییع پیکر استاد شجریان اولویت اصلی قرار گیرد

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد ضمن تسلیت درگذشت استاد شجریان گفت: حفظ جان و سلامتی مردم در مراسم تشییع پیکر استاد شجریان مسئله مهمی است که حتما باید بدان توجه داشت.