دکتر عباسی

۱۷اسفند
محمدرضا شجریان به زودی از بیمارستان مرخص می شود

محمدرضا شجریان به زودی از بیمارستان مرخص می شود

طبق اعلام خبری از سوی پزشک معالج استاد محمدرضا شجریان، هنرمندِ محبوبِ آواز کشورمان در شرایط مساعدی نسبت به روزهای گذشته به سر می برد و می توان امیدوار به مرخص شدن عنقریب وی از بیمارستان بود.