دونلی

۲۰مرداد
شیرمحمد اسپندار در بستر بیماری است

شیرمحمد اسپندار در بستر بیماری است

استاد شیرمحمد اسپندار پیشکسوت نامدار موسیقی نواحی، این روزها در بستر بیماری و تحت نظارت پزشک می باشد.

۰۸مرداد

تنها دونلی‌نواز ایران به دلیل مشکلات مالی نمی‌تواند شاگردی داشته باشد

تنها نوازنده چیره‌دست ساز “دونلی” گفت: امروز پس از ۷۳ سال نوازندگی می‌بینم که به دلیل فراهم‌نشدن شرایط از سوی مسئولان هیچ شاگرد و نوازنده‌ای وجود ندارد تا این ساز را بتواند بنوازد