دومین پیش همایش

۲۶آذر
دومین پیش‌همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی»  برگزار شد

دومین پیش‌همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی» برگزار شد

دومین پیش‌همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی» با پیگیری اهداف اصلی این همایش ملی، یعنی ایجاد زمینه‌ای مناسب برای شناخت آرای موسیقایی فارابی و تأثیرات آن بر موسیقی حوزه‌های ایرانی، عربی و ترکی تا به امروز برگزار ‌شد.