دوامی

۲۶شهریور

دوامی: شجریان در دانستن ردیف سرآمد دیگران است

در خانه کوچک‌اش در یکی از نقاط دور افتاده‌ی شمیران به دیدارش می‌روم، عبایی بر دوش و تسبیحی در دست دارد، تازه از نماز فارغ شده