دانلود هوای گریه از همایون شجریان

۰۸بهمن

از آلبوم نسیم وصل

قطعه «هوای گریه» با صدای «همایون شجریان» را آنلاین بشنوید: نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من ز من هر آن که او دور چو دل به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من نه چشم […]