دانلود قطعه سپیده

۱۶اردیبهشت
دو اثر ماندگار «محمدرضا لطفی» برای سوگواران این استاد فقید موسیقی ایران

دو اثر ماندگار «محمدرضا لطفی» برای سوگواران این استاد فقید موسیقی ایران

جمعه همین هفته بود که خبر ناگوار درگذشت «محمدرضا لطفی» جامعه هنری ایران را در غم و اندوه فرو برد، در این شرایطی که دوستداران موسیقی ایران و اهاالی فرهنگ و هنر به سوگ نشسته اند، شنیدن تصنیف «ای پدر» با صدای شهرام ناظری و تصنیف «سپیده» (ایران ای سرای امید) با صدای محمدرضا شجریان که سال‌ها پیش اجرا شده اند و از بنام ترین آثار ساخته شده توسط محمدرضا لطفی محسوب می شوند، می تواند مرهمی برای این روزها باشد.
+شهرام ناظری: پدر مهربان چون او، کجا آید؟
+محمدرضا شجریان: همواره دلسوز طبقه ی کارآمد کم درآمد بود