خوشبختيت آرزومه

۰۳اردیبهشت

ترانه های سیامک عباسی در نمایشگاه کتاب

نخستین مجموعه از ترانه های سیامک عباسی ترانه سرا و آهنگساز تحت عنوان «خوشبختیت آرزومه» از سوی انتشارات شانی در نمایشگاه کتاب عرضه می شود