خلیفه باخشی دردی طریک

۲۴دی
لغو کنسرت خلیفه باخشی دردی طریک به دلیل بستری شدن در بیمارستان

لغو کنسرت خلیفه باخشی دردی طریک به دلیل بستری شدن در بیمارستان

خلیفه باخشی دردی طریک خواننده نامدار و سرآمد موسیقی سنتی ترکمنی به علت بیماری در بخش جراحی بیمارستان آل جلیل شهر آق قلا بستری است. دردی طریک متولد سال ۱۳۳۴ شمسی در روستایی در سه کیلومتری غرب آق قلا به نام آق قبر در خانواده ای فرهنگ دوست اما مستضعف دیده به جهان گشود، ۱۰-۱۲ […]