جشن های نوروزی

۰۸فروردین
جشن‌های نوروزی در استراسبورگ فرانسه برگزار شد

جشن‌های نوروزی در استراسبورگ فرانسه برگزار شد

از پخش موسیقی زنده ایرانی تا تحلیل اشعار خیام، جشن‌های نوروزی در استراسبورگ فرانسه برگزار شد.