جشن های نوروزی

08فروردین
جشن‌های نوروزی در استراسبورگ فرانسه برگزار شد

جشن‌های نوروزی در استراسبورگ فرانسه برگزار شد

از پخش موسیقی زنده ایرانی تا تحلیل اشعار خیام، جشن‌های نوروزی در استراسبورگ فرانسه برگزار شد.