جشنواره دف نوای رحمت

23مرداد
تجمع بزرگ دف نوازان ایران درکردستان/طنین دف با رحمت الهی همراه شد

تجمع بزرگ دف نوازان ایران درکردستان/طنین دف با رحمت الهی همراه شد

تجمع بزرگ دف نوازان ایران زمین با عنوان آوای دوست همزمان با آغاز نهمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت در پارک استقلال سنندج در میان استقبال گرم مردم و بارش رحمت الهی برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، پارک استقلال سنندج که البته یکی دو سالی است به نام شانو تغییر نام داده ولی […]