جدي بودن موسيقي پاپ

16تیر

نوشته ای برای مقدمه‌ی مصاحبه با محسن یگانه در باب موضوعاتی چون:

آیا وجود این همه توجه و تعصب و عشق در بین هواداران خواننده های پاپ نمی تواند دلیلی بر جدی بودن موسیقی پاپ باشد؟