تورج شعبان خانی

۱۰آذر
آخرین وضعیت درمانی خواننده سرشناس: شرایط مساعد نیست

آخرین وضعیت درمانی خواننده سرشناس: شرایط مساعد نیست

تورج شعبانخانی خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ که طی روزهای گذشته در یکی از بیمارستان‌های همدان بستری شده بود، پس از انتقال به تهران از حال و روز مساعدی برخوردار نیست.