تفاهمنامه

۰۱خرداد
انجمن موسیقی و دفتر آموزش وزارت ارشاد تفاهم‌نامه امضا کردند

انجمن موسیقی و دفتر آموزش وزارت ارشاد تفاهم‌نامه امضا کردند

تفاهم‌نامه همکاری دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و انجمن موسیقی ایران امضا شد.