تعزیه

۰۸شهریور

بازیگر «بچه مهندس۳» با لباس شمر در تعزیه

بازیگر «بچه مهندس۳» با لباس شمر در تعزیه

۰۶اردیبهشت

برای خسرو شمر که در سکوت خبری درگذشت

برای خسرو شمر که در سکوت خبری درگذشت

۰۴اردیبهشت

«خسرو شمر» دارفانی را وداع گفت

«خسرو شمر» دارفانی را وداع گفت

۱۹شهریور

معین البکای ایران را بشناسید

معین البکای ایران را بشناسید

۱۹شهریور

ناله عشق است و آتش می‌زند…

ناله عشق است و آتش می‌زند…