تاجیکستان

۲۴مرداد
سراینده سرود ملی تاجیکستان

گل‌نظر کلدی درگذشت

گل‌نظر کلدی درگذشت

۲۴اردیبهشت

درگذشت زبان‌شناس نامی بر اثر کرونا

درگذشت زبان‌شناس نامی بر اثر کرونا

۱۷اردیبهشت

محمدعلی عجمی درگذشت

محمدعلی عجمی درگذشت

۰۸بهمن

صف مردم تاجیکستان برای خرید «مثنوی‌معنوی‌» مولانا

صف مردم تاجیکستان برای خرید «مثنوی‌معنوی‌» مولانا

۰۳آبان

ولی صمد درگذشت

ولی صمد درگذشت