تاجبخش فنائیان

۲۹شهریور
فیلم | اصغر فرهادی از کجا اصغر فرهادی شد؟

فیلم | اصغر فرهادی از کجا اصغر فرهادی شد؟

بخشی از صحبت‌های تاجبخش فناییان استاد سینمای دانشگاه هنرهای زیبا درباره اصغر فرهادی را مشاهده می‌کنید.او روایت جالبی دارد از اولین روزها و اولین تئاتر فرهادی در دوران دانشجویی. می گوید اگر آن روز و آن سالن تئاتر دانشجویی اگر نبود، بعید بود امروز سینمای ایران یک اصغر فرهادی داشته باشد. دکتر تاجبخش فنائیان ، […]

۲۷شهریور

فیلم | هادی حجازی‌فر چرا این قدر دیر بازیگر شد؟

فیلم | هادی حجازی‌فر چرا این قدر دیر بازیگر شد؟

۲۷شهریور

از اولین درخشش اصغر فرهادی تا اشتباه ابراهیم حاتمی‌کیا در دوره دانشجویی

از اولین درخشش اصغر فرهادی تا اشتباه ابراهیم حاتمی‌کیا در دوره دانشجویی