بیماری مزمن موسیقی

۲۶اسفند
در حاشیه فضای پر التهاب این روزها

در حاشیه فضای پر التهاب این روزها

photo_2016-03-16_08-39-33موسیقی ایرانیان – بیتا یاری: فضای پر التهاب موسیقی در روزهای پایانی سال بیش از آنکه نشان دهنده حجم مشکلات موجود در این جامعه هنری باشد نشان از بیماری مزمنی بود که پس از سال‌ها زمزمه اکنون کاملا چهره خود را نمایان ساخته است..