×
×

بایگانی‌ها بنیاد شعر و ادبیات - موسیقی ایرانیان

۲۱ آبان ماه سال جاری

۲۱ آبان ماه سال جاری

سومین نشست تخصصی «ادبیات آهنگین»، ۲۱ آبان ماه سال جاری، با موضوعیت تحلیل و بررسی آثار و فعالیتهای «محمد علی امیر جاهد»، در محل «بنیاد شعر و ادبیات»، برگزار می شود.
+این نشست به دبیری «ابراهیم اسماعیلی اراضی» و سخنرانی «علیرضا میرعلینقی» و «مهران مهرنیا»، به واکاوی آثار این تصنیف سرای موثر و پرآوازه پس از مشروطه، از ابعاد گوناگون خواهد پرداخت

  • شنبه, ۲۰ام آبان ۱۳۹۶
  • ۰