بلیت فروشی جشنواره موسیقی فجر

۰۵بهمن
جزییات بلیت‌فروشی جشنواره فجر تشریح شد

جزییات بلیت‌فروشی جشنواره فجر تشریح شد

مدیر سی‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر جزییات بلیت‌فروشی این دوره جشنواره را تشریح کرد و نمایندگان سایت‌های فروش بلیت نیز در این زمینه توضیح‌هایی دادند. حمیدرضا نوربخش – مدیر سی‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر – گفت: امسال سعی کردیم از همه ظرفیت‌های این حوزه استفاده کنیم. بنابراین از فعالان حوزه فروش بلیت اینترنتی در چند جلسه دعوت […]