بزن باران

۱۰اردیبهشت
با هنرمندی «سعید بهرامی» و «مصباح قمصری»

با هنرمندی «سعید بهرامی» و «مصباح قمصری»

hot-topic-logoآلبوم موسیقی «بزن باران» ثمره تکنوازی عود «سعید بهرامی» و نیز دونوازی وی با سازهای کوبه ای «مصباح قمصری» منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.
+کاورهای آلبوم «بزن باران» را در ادامه ببینید