بزرگان موسیقی

۲۱بهمن
افتتاح رسمی خانه پایور همزمان با هشتاد و هفتمین زادروز فرامرز پایور

افتتاح رسمی خانه پایور همزمان با هشتاد و هفتمین زادروز فرامرز پایور

همزمان با زادروزِ این موسیقی دانِ فقید و صاحب سبک موسیقی ایرانی، یک مرکز تحقیقی و تخصصی تحت عنوان «خانه پایور» عصرگاه امروز بصورت رسمی افتتاح می گردد.