بررسی ادوار موسیقایی در موسیقی ایرانی و مقامی

۲۲شهریور
توسط کامیار فانیان نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی

توسط کامیار فانیان نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی

کامیار فانیان نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی اجرای پژوهشی با محوریت «بررسی ادوار موسیقایی در موسیقی ایرانی و مقامی» را در اصفهان برگزار می کند.
+پدیده ای که شاید در موسیقی ایران کمتر به آن پرداخته شده، ریتم است