بازگشت محمدرضا شجریان به ایران

۲۶شهریور
«همایون شجریان» خبر داد؛

«همایون شجریان» خبر داد؛

hot-topic-logo«محمدرضا شجریان» استاد آواز ایران بامداد امروز به ایران بازگشت تا ادامه مراحل درمان را داخل کشور دنبال کند.
+متن یادداشت همایون شجریان درباره بازگشت استاد شجریان به ایران