اولین خواننده زن گلها

۰۵آبان
گفتگوی «موسیقی ایرانیان» با «ناهید دایی جواد»: هنوز وقت انتشار آثارم نرسیده، من هم مثل استاد «سپنتا» می‌خواهم ارثیه بگذارم!

گفتگوی «موسیقی ایرانیان» با «ناهید دایی جواد»: هنوز وقت انتشار آثارم نرسیده، من هم مثل استاد «سپنتا» می‌خواهم ارثیه بگذارم!

hot-topic-logoاز طریق یکی از آموزشگاه‌های موسیقی اصفهان که «ناهید دایی جواد» در آنجا مشغول به تدریس است، خبر دار شدم که چند وقتی ست این هنرمند پیشکسوت و اولین خواننده زن گلها به دلیل بیماری، متأسفانه تحت درمان و به انتظار جلساتی برای اجرای پرتودرمانی و شیمی درمانی است که کژدارُ مریز به تدریس و بعضاٌ ضبط قطعاتی مختصر نیز می پردازد. به همین بهانه گفتگوی کوتاهی با این هنرمند پیشکسوت موسیقی ایرانی داشته ایم که در ادامه می توانید دنبال کنید.
+با بزرگواری استاد تاج، به جای ایشان در برنامه ای رادیویی به اجرا پرداختم که با استقبال مواجه شد و همین موفقیت نیز باعث حضورم در برنامه گلها گردید