اولین ارکستر جهان

۱۱خرداد

پژوهشگر بین المللی موسیقی:

براساس مهر شش هزار ساله ای که در منطقه چغامیش واقع در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی دزفول در استان خوزستان به دست آمده است، سازمان ملل متحد قدیمی ترین ارکستر جهان را به نام ایران ثبت کرده است