امیراشرف آریان پور

05تیر
امیراشرف آریان‌پور: ما به خاطر موسیقی زندگی می‌کنیم
گپ و گفتی به بهانه هشتاد و سومین زادروز این نویسنده و پژوهشگر

امیراشرف آریان‌پور: ما به خاطر موسیقی زندگی می‌کنیم

امیر اشرف آریانپور که او را با تالیف کتاب برجسته «موسیقی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب جمهوری‌اسلامی» می‌شناسیم...