امير بهاری

14تیر

منظومه عظیم تاریکی

علیزاده با این شیوه بداهه‌پردازی جدا از اینکه رخ جدیدی از موسیقی ردیف و بداهه‌پردازی را به مخاطب نشان می‌دهد، درون آشفته و تاریک خودش را به نمایندگی از یک شهروند جامعه امروز به تصویر می‌کشد