اعتراض به کنسرت گروه موسیقی لیان در بوشهر

12دی
در شهر بوشهر و از سوی مخالفین اجرای گروه موسیقی پرهوادار «لیان»

در شهر بوشهر و از سوی مخالفین اجرای گروه موسیقی پرهوادار «لیان»

در نماز جمعه امروز شهر بوشهر، بعد از ایراد خطبه های نماز جمعه، یکی از نمازگزاران متنی را در اعتراض به برگزاری کنسرت گروه لیان در بوشهر قرائت کرد.