استاد داود آزاد

15شهریور
برای من هر سازی وسیله‌ای ست برای بیان احساسات

برای من هر سازی وسیله‌ای ست برای بیان احساسات

hot-topic-logo«داود آزاد» از چهره های شناخته شده موسیقی سنتی ایران است که در سالهای اخیر به ترکیب و تلفیق موسیقی سنتی با سبکهای کلاسیک و جاز و بلوز پرداخته است، «دیوان شمس» و «باخ» هم از جمله آثار شناخته شده اوست و داود آزاد به واسطه این آثار در برخی از معتبرترین مراکز موسیقی دنیا اجرا داشته است، با وی درباره فضای این روزهای موسیقی و فعالیت های پیش روی ایشان گفتگویی داشته ایم که در ادامه می توانید دنبال کنید.
+فضای این روزهای موسیقی ایران، هرچه باشد چه تلفیقی چه غیر تلفیقی، به گونه‌ای شده که از آن فضاهای اصیل و پرداختن به یک سری فاکتورهای مربوط به آن دور شده است

15دی
تازه ترین اثر داود آزاد

تازه ترین اثر داود آزاد

آلبوم تازه داود آزاد با عنوان «می صوفی افکن کجا می فروشند» در خانه هنرمندان ایران رونمایی خواهد شد.