استاد داود آزاد

۱۵شهریور
برای من هر سازی وسیله‌ای ست برای بیان احساسات

برای من هر سازی وسیله‌ای ست برای بیان احساسات

hot-topic-logo«داود آزاد» از چهره های شناخته شده موسیقی سنتی ایران است که در سالهای اخیر به ترکیب و تلفیق موسیقی سنتی با سبکهای کلاسیک و جاز و بلوز پرداخته است، «دیوان شمس» و «باخ» هم از جمله آثار شناخته شده اوست و داود آزاد به واسطه این آثار در برخی از معتبرترین مراکز موسیقی دنیا اجرا داشته است، با وی درباره فضای این روزهای موسیقی و فعالیت های پیش روی ایشان گفتگویی داشته ایم که در ادامه می توانید دنبال کنید.
+فضای این روزهای موسیقی ایران، هرچه باشد چه تلفیقی چه غیر تلفیقی، به گونه‌ای شده که از آن فضاهای اصیل و پرداختن به یک سری فاکتورهای مربوط به آن دور شده است

۱۵دی
تازه ترین اثر داود آزاد

تازه ترین اثر داود آزاد

آلبوم تازه داود آزاد با عنوان «می صوفی افکن کجا می فروشند» در خانه هنرمندان ایران رونمایی خواهد شد.