استاد اکبر گلپایگانی

۱۰آبان

در گذر زمان

عکسی جالب از استاد گلپایگانی و احمد ظاهر خواننده فقید افغانستان که در دهه ۵۰، آهنگی دو صدایی را با یکدیگر و در دستگاه ماهور اجرا نمودند.

۲۰آذر
«امروزه هنر جایش را به ادعا داده است»

«امروزه هنر جایش را به ادعا داده است»

اکبر گلپایگانی هنرمندی است سهل وممتنع مانند آوازهایش، صدای رسای او هم در نسل قبل محبوب بود وهم نسل جدید به کارهای گلپایگانی ارتباط برقرار می‌کند. هنرمند همیشه خوشروی ایران با کارنامه‌ای در خشان در برنامه گلهای جاویدان توانسته مدرک پروفسوری موسیقی را از کشور فرانسه به خود اختصاص دهد و حال با انتشار مجموعه فرود و فراز توانسته گام مهمی در آموزش آوازی ایرانی بردارد. با وی گفت وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
+گلپا: توکل من همیشه بر کینه توزی غلبه کرده است