اساتید

09اسفند

اختصاصی موسیقی ایرانیان

دومین اجرای تکنوازان اساتید موسیقی دستگاهی ایران در جشنواره موسیقی فجر برگزار شد. قسمت اول این اجرا به دونوازی شنیدنی کمانچه‌ی هادی منتظری و دف مسعود حبیبی در دستگاههای شور و دشتی

03اسفند

فرهنگ‌ شریف نیامد، ناظم‌پور ˝مرغ سحر˝ را خواند

طبق برنامه اعلام شده جشنواره، قرار بود در این برنامه که ساعت ۳۰/۱۸ برگزار می‌شد، فرهنگ‌شریف، مجید ناظم‌پور، جواد بطحایی و فربد یداللهی به اجرای تکنوازی بپردازند اما فرهنگ شریف از بزرگان تارنواز موسیقی ایران، به علت بیماری نتوانست در این برنامه حضور یابد