ارتفاع عاطفی یک شهر

۲۹فروردین
تأثیر کرونا بر ارتفاعِ عاطفی یک شهر از  مانی جعفرزاده
آلبومی که انتشارش به تعویق افتاد

تأثیر کرونا بر ارتفاعِ عاطفی یک شهر از مانی جعفرزاده

آلبوم «ارتفاع عاطفی یک شهر» که قرار بود اردیبهشت ماه سال جاری روانه بازار موسیقی شود به دلیل شرایط کرونایی انتشار آن به زمان دیگری موکول می شود.