ادبیات ایران

۱۲بهمن

سمیعی گیلانی، شمع تولد ۱۰۰سالگی‌اش را فوت کرد

سمیعی گیلانی، شمع تولد ۱۰۰سالگی‌اش را فوت کرد

۰۶بهمن

حسین اسرافیلی زیر تیغ جراحی رفت

حسین اسرافیلی زیر تیغ جراحی رفت

۲۵دی

محمود کیانوش ابدی شد

محمود کیانوش ابدی شد

۲۴آذر
«کُشته‌های بی‌طرف» عبدالجبار کاکایی منتشر خواهد شد

«کُشته‌های بی‌طرف» عبدالجبار کاکایی منتشر خواهد شد

مجموعه شعر تازه عبدالجبار کاکایی با عنوان «کُشته‌های بی‌طرف» که متشکل از آثار این شاعر در سه قالب آزاد، کلاسیک و محاوره است، به زودی منتشر خواهد شد.

۱۱آذر

نویسنده سرشناس: نمی‌توانم خودکشی کنم

نویسنده سرشناس: نمی‌توانم خودکشی کنم

۰۲آذر

حسن نراقی ابدی شد

حسن نراقی ابدی شد

۱۷آبان

رحیم معماریان ابدی شد

رحیم معماریان ابدی شد

۰۴آبان

هرمز انصاری بر اثر کرونا درگذشت

هرمز انصاری بر اثر کرونا درگذشت

۳۰شهریور

سیدمهدی شهیدزاده درگذشت

سیدمهدی شهیدزاده درگذشت

۲۰مرداد

آخرین خبر از وضعیت سلامتی خسرو احتشامی

آخرین خبر از وضعیت سلامتی خسرو احتشامی

۰۱مرداد

برای خسرو احتشامی دعا کنید

برای خسرو احتشامی دعا کنید

۲۹تیر

هنرمند سرشناس ایرانی، کرونا را شکست داد

هنرمند سرشناس ایرانی، کرونا را شکست داد

۲۸تیر

چنگیز داورپناه درگذشت

چنگیز داورپناه درگذشت

۱۹تیر

رضا افضلی درگذشت

رضا افضلی درگذشت