ادبیات ایران

۰۶خرداد

مهدی اخوان لنگرودی درگذشت

مهدی اخوان لنگرودی درگذشت

۰۶خرداد

عباسعلی براتی‌پور به سوگ همسر نشست

عباسعلی براتی‌پور به سوگ همسر نشست

۰۶خرداد

تعجب کارلوس فوئنتس از شیوه نوشتار زبان فارسی

تعجب کارلوس فوئنتس از شیوه نوشتار زبان فارسی

۰۵خرداد

علی پیرنیا دارفانی را وداع گفت

علی پیرنیا دارفانی را وداع گفت

۳۱اردیبهشت

مجری سرشناس تلویزیون:‌ بنان اگر امروز زنده بود بلیت‌هایش فروش نمی‌رفت!

مجری سرشناس تلویزیون:‌ بنان اگر امروز زنده بود بلیت‌هایش فروش نمی‌رفت!

۲۳اردیبهشت

شاید بگویند کرونا دوربین مخفی بود!

شاید بگویند کرونا دوربین مخفی بود!

۱۸اردیبهشت

نجف‌ دریابندری ابدی شد

نجف‌ دریابندری ابدی شد

۱۷اردیبهشت

عکس | نجف دریابندری و محمدرضا حکیمی در یک قاب

عکس | نجف دریابندری و محمدرضا حکیمی در یک قاب

۰۱اردیبهشت

استادانِ سرشناسِ ادبیات ایران به لایو اینستاگرام می‌آیند

استادانِ سرشناسِ ادبیات ایران به لایو اینستاگرام می‌آیند

۲۸فروردین

کامران جمالی در غربت درگذشت

کامران جمالی در غربت درگذشت

۲۵فروردین

حسن انوشه که درگذشت، که بود؟

حسن انوشه که درگذشت، که بود؟

۲۴فروردین

حسن انوشه دارفانی را وداع گفت

حسن انوشه دارفانی را وداع گفت

۲۴فروردین

شاعری که نه به شعرش دروغ گفت، نه به خودش و نه به خواننده

شاعری که نه به شعرش دروغ گفت، نه به خودش و نه به خواننده

۲۴فروردین

آشنایی با یکی از بزرگان ایران در روزهای قرنطینه

آشنایی با یکی از بزرگان ایران در روزهای قرنطینه