احمد پژمان

۱۰دی

با اجرای ارکستر رویال سمفونیک اکراین

احمد پژمان قطعه موسیقایی “خورشید ایران اسلامی۱۴۰۴” را با اجرای ارکستر رویال سمفونیک اکراین به رهبری “ولادیمیر سیرنکو ” و با همراهی گروه کر تهران و کیف به اتمام رسانید . به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین اثر پژمان با تم و محتوای حماسی و برای مناسبتهای ملی و دینی قابلیتهای فراوانی داشته و در نوع […]