احمد محسن پور

20بهمن
با سخنرانی درویشی، شکارچی، مختاباد و مرادخانی

با سخنرانی درویشی، شکارچی، مختاباد و مرادخانی

بزرگداشت زنده یاد «احمد محسن پور قادی کلایی» با سخنرانی علی اکبر شکارچی، محمدرضا درویشی، عبدالحسین مختاباد و علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.
+احمد محسن پور صبح روز چهارشنبه ۳۰ دی دارفانی را وداع گفت