احمد عباسی کهن

23تیر

مدیر نشر آتنا:

احمد عباسی کهن در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران، درباره فعالیت‏های این انتشارات گفت: موسیقی یکی از سه بخش کار ما در انتشارات آتناست و تا به حال در حوزه بیوگرافی موسیقیدانان، ترانه و موسیقی کودکان کتاب‏های متعددی در انتشارات آتنا منتشر شده است. وی افزود: آخرین کتابی که نشر آنتا در حوزه […]