احمد احمدی

24مرداد

به دلیل بی‌توجهی‌های دست‌اندرکاران فرهنگی

او را به جشنواره موسیقی نواحی که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد آوردیم و به طور مفصل در مورد وضعیت آشفته مالی و جسمی او توضیحاتی دادم؛ دست اندرکاران جشنواره نیز با لحنی قاطع دم از حمایت های همه جانبه از او زدند اما