احسان حاج علی عسگر

۱۸آذر
تقلید مطلق آواز مانند باتلاق است

تقلید مطلق آواز مانند باتلاق است

احسان حاج علی عسگر یکی از آوازخوانان جوان کشورمان است که اولین آلبوم خود را با نام «داد دل» به همراهی استادش «رضا موسوی زاده” سرپرست گروه فاخته در حالی منتشر می کند که وی خبر از انتشار دومین آلبومش با نام “حدیث عشق” تا تابستان سال آینده را اعلام کرده است