احسان حاج علی عسگر

18آذر
تقلید مطلق آواز مانند باتلاق است

تقلید مطلق آواز مانند باتلاق است

احسان حاج علی عسگر یکی از آوازخوانان جوان کشورمان است که اولین آلبوم خود را با نام «داد دل» به همراهی استادش «رضا موسوی زاده” سرپرست گروه فاخته در حالی منتشر می کند که وی خبر از انتشار دومین آلبومش با نام “حدیث عشق” تا تابستان سال آینده را اعلام کرده است