آکادمی هزار صدا

۱۴مهر
آغاز برگزاری آکادمی موسیقی هزارصدا در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران

آغاز برگزاری آکادمی موسیقی هزارصدا در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران

جلسه اول از سری دوم بخش پاپ آکادمی هزار صدا، شنبه دوازدهم مهرماه ۹۳ در فرهنگسرای نیاوران با مدیریت و اجرای آرش نصیری برگزار شد.
+گزارش مفصل متنی موسیقی ایرانیان از این مراسم را در ادامه بخوانید