آنسامبل موسیقی «Sound Ways»

۲۲آبان
توسط آنسامبل موسیقی «Sound Ways»

توسط آنسامبل موسیقی «Sound Ways»

اثر جدید «مهدی حسینی» با عنوان «ایستا» در ۳۰ آبان ماه مصادف با بیست و یکم نوامبر ٢٠١۴ در فیلارمونیک شهر سن پترزبورگ روسیه توسط آنسامبل موسیقی «Sound Ways» اجرا خواهد شد.
+اثر جدید حسینی بر اساس رویکرد نت شاهد در موسیقی ایرانی ست که برای سازهای کلارینت، پیانو، ویولن و ویلنسل تنظیم شده است