آلبوم کوگیتا

۱۹دی
ساخته «مارتینا کوسسکا»

ساخته «مارتینا کوسسکا»

آلبوم موسیقی «کوگیتا» ساخته «مارتینا کوسسکا» از سوی «نشر موسیقی امروز تهران»، روانه بازار موسیقی شد.