آلبوم کوه سر ککی

۲۷خرداد
با آواز و دکلمه «سید مهدی حسنی تترستاقی»

با آواز و دکلمه «سید مهدی حسنی تترستاقی»

آلبوم «کوه سر ککی» با آواز و دکلمه «سید مهدی حسنی تترستاقی» از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری «نسیم مهرآوا» منتشر شد.