آلبوم موسیقی پاپ و تلفیقی بخشش

۱۱آذر
اثری به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی «آیسا حیدری»

اثری به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی «آیسا حیدری»

hot-topic-logoآلبوم موسیقی پاپ و تلفیقی «بخشش» اثری به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی «آیسا حیدری» منتشر و با تیراژ گسترده در سراسر کشور در دسترس مخاطبین قرار گرفت.
+کاورها و جزئیات کامل آلبوم موسیقی «بخشش» را در ادامه ببینید و همچنین قطعه «رسوایی» از این اثر را رایگان دانلود و آنلاین بشنوید!

۰۸آبان
به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی «آیسا حیدری»

به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی «آیسا حیدری»

آلبوم موسیقی پاپ و تلفیقی «بخشش» اثری به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی «آیسا حیدری» به زودی منتشر و با تیراژ گسترده در سراسر کشور در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت.
+جزئیات کامل به همراه کاورهای این آلبوم