آلبوم موسیقی ویرانه ی آباد

۲۱خرداد

به نوازندگی و آهنگسازی «نوید وزیری» و «یاشار اطاعتی»

آلبوم موسیقی ویرانه ی آباد به نوازندگی و آهنگسازی ‘نوید وزیری’ و ‘یاشار اطاعتی’ به عنوان نخستین اثر گروه موسیقی پندار منتشر می‌شود.