آلبوم موسیقی مجد تار

۲۹خرداد
اثر زنده یاد «لطف اله مجد»

اثر زنده یاد «لطف اله مجد»

آلبوم موسیقی «مجد تار» اثر زنده یاد «لطف اله مجد» از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری «چهار باغ بانگ» منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.