آلبوم مسعود نکویی

۲۵مرداد
توسط مؤسسه فرهنگی و هنری نسل مهر کرمان

توسط مؤسسه فرهنگی و هنری نسل مهر کرمان

مجموعه موسیقایی کارآوا۱ به روایت مسعود نکویی، شامل آواهای کار و تلاش، نغمه‌های زندگی و پویندگی بر سرشاخه‌های مشاغل ایران‌زمین بوده که بیانگر روحیات شاد و پرنشاط و حماسی ساکنان این سرزمین و گویای همت مردمانی سخت‌کوش و تلاشگر است.