آلبوم سیب

۰۱مرداد

به خوانندگی بهار صادقی (خواننده خردسال)

آلبوم موسیقی «سیب» با صدای بهار صادقی (خواننده خردسال) از طریق شرکت چکاوک زنده رود وارد بازار موسیقی کشور می‌شود.