آرش کامور و شفیعی کدکنی

۱۴تیر
در پی انتشار خبر حک شدن شعر معروفی از این استاد ادب پارسی بر دیوار شهری در هلند

در پی انتشار خبر حک شدن شعر معروفی از این استاد ادب پارسی بر دیوار شهری در هلند

تصنیف «شهر خاموش» از آلبوم در دست انتشار «اسب و آتش» و از سروده های استاد «شفیعی کدکنی» است که «آرش کامور» آهنگساز این اثر در پی انتشار خبر حک شدن شعر معروفی از این استاد ادب پارسی بر دیوار شهری در هلند آن را به تلاش های بی شائبه وی تقدیم کرد.
+آلبوم «اسب و آتش» که متشکل از نه قطعه است، به زودی منتشر می شود