۹۰ سال پژوهش موسیقی اقوام در ایران

۲۴مهر
دوشنبه ۲۶ مهر ماه و طی دومین نشست «دوشنبه‌های آینه‌دار»

دوشنبه ۲۶ مهر ماه و طی دومین نشست «دوشنبه‌های آینه‌دار»

دومین نشست تخصصی ماهانه موسیقی «دوشنبه های آینه دار» دوشنبه ۲۶ مهر ماه با موضوع «۹۰ سال پژوهش موسیقی اقوام در ایران» برگزار می شود.
+این نشست تخصصی با حضور علیرضا میرعلی نقی پژوهشگر حوزه موسیقی برگزار خواهد شد